شرایط استفاده از خدمات ارسال آگهی

 
با ارسال آگهی خودرو در سایت Agahicar.ir از طریق سرویس مربوطه، شما اذعان و موافقت می دارید که:

(1) خودرویی که آگهی فروش آن را ارسال می دارید تحت تصرف شماست؛
(2) شما اجازه انتقال مالکیت خودروی آگهی شده به خریدار را دارید؛
(3) شما تمایل به فروش خودروی آگهی شده با قیمت و هر مشخصات عنوان شده در آگهی را دارید؛
(4) شما برای هر خودرو یک آگهی خریداری می کنید و به هر طریقی اعم از درج مشخصات چند خودرو در یک آگهی و یا با به روز رسانی متناوب اطلاعات یک آگهی برای تبلیغ چندین خودرو، با یک تک آگهی بیش از یک خودرو آگهی نخواهید کرد؛
(5) در صورتیکه خودرو به فروش رسید حداکثر ظرف مدت 72 ساعت آگهی مربوطه را از سایت حذف خواهید نمود؛
(6) شما از آگهی خودرو به منظور تبلیغ هیچ چیز دیگری به غیر از یک خودرو (اعم از محصولات یا خدمات) استفاده نخواهید کرد.
(7) صرفنظر از اینکه شما خودروتان را می فروشید یا خیر تحت هر شرایطی ملزم به پرداخت هزینه آگهی ارسال شده می باشید؛
(8) در صورتیکه اطلاعات و فایل های ارسالی شما برای یک آگهی صحیح نمی باشد و قادر به اصلاح آنها نمی باشید، حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان ارسال آگهی با سایت Agahicar.ir تماس گرفته و درخواست تغییر و اصلاح آن را اعلام می دارید و Agahicar.ir به صلاحدید خود در خصوص تغییر اطلاعات آن آگهی تصمیم می گیرد.
(9) شما از سایت Agahicar.ir و همچنین بخش ارسال آگهی آن برای هیچ فعالیت فریب آمیز، نادرست و یا گمراه کننده استفاده نخواهید کرد؛
(10) تمامی اطلاعات و محتوای ارسال شده توسط شما درست، دقیق وکامل می باشد؛
(11) شما حقوق، اختیار و تمایل کامل برای ارسال تمامی محتوا، عکس ها و سایر اطلاعات و فایل هایی که به Agahicar.ir ارسال می کنید را دارید و
(12) عکس های ارسال شده برای آگهی خودرو تحت هیچ شرایطی شامل افراد، حیوانات و یا هر چیز دیگری که جزئی از خودرو نمی باشد، نیست.
Agahicar.ir به صلاحدید خود این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر آگهی و یا عکسی را که با مفاد این شرایط استفاده از ارسال آگهی،
شرایط استفاده از سایت Agahicar.ir و حریم خصوصی Agahicar.ir تطابق ندارد و یا Agahicar.ir به صلاحدید خود تصمیم بگیرد یا باور داشته باشد که آگهی شما و یا عکس های ارسالی و یا سایر محتوای دیگر به هر دلیل حقوقی، تجاری، فنی و یا سایر دلایل مناسب نیست، بدون اطلاع قبلی و مسئولیت و یا بازپرداخت وجهی حذف نماید.

تاریخ آخرین به روزرسانی: 1392/11/11
مقایسه خودرو ها
آگهی های مورد مقایسه