مقایسه آگهی ها

 

مقایسه انواع آگهی های موجود در سایت
آگهی ویژه آگهی معمولی ویژگی ها
امکان درج عکس 1
امکان درج اسلاید 2
نمایش در قسمت تمام اگهی ها 3
نمایش در نتایج جستجو 4

نمایش در خروجی سایت ( Rss )

5
نمایش در صفحه اول سایت رسانه تبلیغاتی آگهی خودرو
6
نمایش در صفحه اول سایت رسانه تبلیغاتی آگهی ایران
7

5000 تومان

رایگان هزینه این نوع آگهی در پنل معمولی 8

2500 تومان

رایگان هزینه این نوع آگهی در پنل حرفه ای 9

 

مقایسه خودرو ها
آگهی های مورد مقایسه