آيا پيشگيري از تصادفات ممكن است؟

«بسمه تعالي»


آيا پيشگيري از تصادفات ممكن است؟


سردار موسي اميري- جانشين پليس راهور ناجا


تصادف خودرو، تصادف جاده اي يا تصادف ناشي از خرابي خودرو به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك وسيله نقليه با وسيله نقليه ديگر يا شي ديگري در جاده برخورد كرده و در نتيجه منجر به فوت و جراحت فرد يا خسارت مادي مي‌شود . گاهي اوقات جاده و همچنين شرايط بد آب و هوايي و محيطي نيز منجر به تصادف مي شود .


تخمين زده مي شود هرساله حدود 2 ميليون نفر در جهان جان خود را در تصادف از دست مي دهند اگر چه در سال‌هاي اخير بطور مبتكرانه براي مبارزه و اجتناب از تصادف اقداماتي انجام شده است ، اما هنوز شاهد تصادفات مكرر و دلخراش در جاده ها هستيم، بيشتر تصادفات به دليل عدم دقت در رانندگي اتفاق مي‌افتد، گاهي اوقات تصادفات به دليل آشفتگي ، بي نظمي و عدم شكيبايي رانندگان اتفاق مي افتد كه البته اين اتفاقات انسان ساخته را حتما" راه گريزي هست تا انسان ها دچار حوادث رانندگي نشوند و يا اين حوادث را به حداقل ممكن رسانده و جلوي تلفات انساني و كشته شدن را بگيرند و خسارت انساني حوادث را كاهش دهند .


در مرحله اول و مهمترين نكته براي جلوگيري از وقوع تصافات، رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و  پرهيز از ارتكاب تخلفات رانندگي است ، چرا كه مقدمه هر تصادفي، يقينا" ارتكاب تخلف است و تخلف رانندگي زماني رخ مي‌دهد كه قوانين و مقررات رانندگي ناديده گرفته شود ، از مصاديق رعايت قوانين و مقررات رانندگي بستن كمربند ايمني هنگام رانندگي است ، اگر چه بستن كمربند ايمني در ابتدا براي بعضي از افراد آزار دهنده است اما نقش بسيار مهم و حياتي در كاهش تصادفات جاده‌اي، بويژه كاهش تلفات انساني ايفا مي كند . بستن كمربند نه تنها براي رانندگان، بلكه سرنشينان و مسافران اعم از بزرگسال و كودكان بويژه در راه هاي برون شهري بايد جدي گرفته شود تا در تصادفات احتمالي از خطرات جاني در امان باشند، الزامي بودن بستن كمربند ايمني از نگاه قانوني با همين هدف وضع و اجراء مي شود .


 يكي ديگر از بهترين روش هاي موثر در كاهش تصادفات ، رانندگي تدافعي است، شما ممكن است كه راننده محتاطي باشيد، اين بدان معنا نيست كه شما قادر به كنترل بي مبالاتي رانندگان ديگر باشيد . شما به عنوان يك راننده تدافعي،       مي‌توانيد سوانح جاده اي متحمل را پيش بيني كنيد و بهترين روش و عكس العمل را براي جلوگيري از وقوع تصادفات، بكار ببنديد.


يك راننده محتاط و با رانندگي تدافعي، سبقت غيرمجاز را در رانندگي بكار نمي‌گيرد . يك راننده با احتياط سرعت           غير مطمئن در رانندگي ندارد و به حقوق اجتماعي ديگران احترام مي گذارد .


يكي از دلايل وقوع تصادفات، بي دقتي و حواس پرتي رانندگان حين رانندگي است ، اين حواس پرتي و بي دقتي را زماني مي‌توانيد به تمركز تبديل كنيد و با تمركز ، عكس العمل و واكنش مناسب در وقوع حوادث داشته باشيد، كه از مواد الكلي و داروهاي روان گردان استفاده نكنيد ، با تلفن همراه صحبت نكنيد، در حين رانندگي از استعمال دخانيات و از خوردن و آشاميدن پرهيز كنيد و از همه مهمتر در حال خستگي و خواب آلودگي هرگز رانندگي نكنيد تا بخش زيادي از تصادفات رانندگي را پيشگيري نماييد .


از ديگر موارد مؤثر در اجتناب از تصادفات جاده اي عبارتند از :

-    بررسي شرايط خودرو در فواصل زماني مناسب مانند نظارت بر لاستيك ها، ترمزها،چراغ ها و ...

-    آگاهي كامل از محدوديت هاي بكارگيري خودرو

-    آگاهي و دقت در رانندگي در شرايط آب و هوايي نامناسب مانند برف و بوران، لغزندگي جاده ها و ...

-    پرهيز از رانندگي در شرايط نامناسب جسمي و خستگي

-    حدالامكان ، اجتناب از رانندگي در شب

-    عدم مداومت و رانندگي هاي طولاني مدت

 

منبع: پلیس راهور ناجا

 

مقایسه خودرو ها
آگهی های مورد مقایسه